marți, 21 martie 2017

FANTOMA U.S.R. - SUBUNITATE A PARTIDULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA

,,Scrisul este cea mai puternică şi cea mai importantă armă a partidului.” - Iosif Vissarionovici Stalin

video
                              Uniunea Scriitorilor din Romînia se legitimează în fața Instanțelor și în fața societății cu actul de identitate al unei fantome. Dar, până și acest act de identitate este, din păcate, unul fals. De fapt, Fantoma nu are acte, nici de viață (întrucât, bântuind, bâiguitoare, se prezintă cu un document care nu a existat niciodată - certificatul de naștere) și nici de deces, chiar dacă a delegat un mort să o reprezinte. Mortul este trecut în înscrisuri și semnează, chipurile, hârtii. Fantoma se arată, uneori, acoperită de o mantie neagră, purtând pe creștet o pălărie de fetru, țuguiată, ca în poveștile cu dizenterici, alteori apare ca o siluetă, având chipul vânăt, îmbrăcată într-o rochie lungă și gălbuie, travesti. Iese dintre scândurile sicriului, pe când bate clopotul în miezul nopții, dar și în timpul zilei, după cum o apucă, dacă dânsa are chef. Fantomă de lux - uneori, alteori - stricată de bordel, ea nu e moartă, ea doar se transformă.
                              Subunitate a partidului comunist, vivace și perspicace, Uniunea Scriitorilor din Romînia își cheamă, alarmată, cu trâmbița, pe toți membrii, să facă față pericolului de desființare. 
                              Poetul Ioan Vieru a acționat în Instanță Fantoma. Ori așa, ori așa, fiindcă așa nu se mai poate. Fantomă, fantomă, dar trebuie să prezinte documente - este sau nu este? trăiește au ba? există sau numai simulează? Și dacă trăiește, să facă dovada! Și dovada? Uniunea Scriitorilor din Romînia se legitimează cu un așa zis act emis de partidul comunist în anul 1949. Doar că respectivul act nu a fost, vreodată, publicat în Monitorul Oficial. E un act inexistent. 
                              Că o fantomă e ca aburul, că o fantomă e ca un fum, că o fantomă poate avea aburi în cap (și are), că poate avea fumuri (și are și dintr-astea, o-ho-hooo!), toate fac una, însă e alta: fantoma U.S.R. primește bani de la stat, îi cheltuie, îi toacă, și îi primește cu nemiluita, de la statul, pe care, paradoxal, nu îl recunoaște. Fiindcă Uniunea Scriitorilor din Romînia nu recunoaște schimbarea regimului social care a avut loc în 1989, nici legile date după 1989 și nu li se supune. 
                               U.S.R. se supune doar instinctelor totalitare și represive din deceniul 5 al secolului trecut, când România era invadată și ocupată de bolșevism. Ipocrizie a fandoselii de fantomă a marxism leninismului, miștocăreală perversă de țață ajunsă secretară de partid? sau poate prostie pură în stare de perpetuă obrăznicie? sau poate ebrietate a Puterii roșii discreționare? ori letargie indusă de nostalgii bolșevice? Toate la un loc și încă, pe deasupra, bolboroseala găunoasă a cameleonilor roșii, sugative de bani publici cu ghiotura. 
                              U.S.R. nu se supune actualei forme constituționale, pe care nu o recunoaște, deși a primit, și primește în continuare, și pretinde sume colosale din partea statului; U.S.R. se supune doar Constituției Republicii Populare Romîne, (aceasta era, în dispreț, grafia vremii) Prezidiului Marii Adunări Naționale și Ministerului Artelor din Republica Populară Romînă care au făcut-o fantomă. Comuniștii s-au ferit să înființeze o societate de drept privat, nu aveau cum, și atunci au dat din gură (ce știau ei cel mai bine - munca cu gura), fără să consemneze în Monitorul Oficial subunitatea lor, Uniunea Scriitorilor din Romînia. Au desființat Societatea Scriitorilor Români (constituită, în 1909, cu respectarea principiilor de drept privat) și au dat un decret, Decretul nr. 267/1949 emis de Prezidiul Marii Adunări Naţionale al Republicii Populare Romîne, de înființare a unei societăți de drept public, U.S.R., pe care, considerându-l, până și ei, absurd, nu l-au publicat niciodată în Monitorul Oficial. Astfel încât, din punctul de vedere al Normelor de Drept, Uniunea Scriitorilor din Romînia era, încă de la bun început, doar o Fantomă. Ea a funcționat, însă, ca subunitate a partidului comunist, cu rolul de a dirija mentalul colectiv, și de a întruni calitatea de agentură de propagandă bolșevică.   
                              Uniunea Scriitorilor din România declară azi, senină, dar și cu neobrăzare, că ,,USR este înfiinţată prin act emis de puterea legiuitoare şi nu poate fi supusă regulilor asociaţiilor.” - în fapt, afirmând că refuză să recunoască statul de drept, supunându-se doar puterii legiuitoare comuniste. 
                              Fantomă, fantomă, dar obraznică, întrucât joacă teatru, folosind replici pentru retardați, fiindcă iată ce mai afirmă, în încercarea sa prostească de a se legitima: ,,USR funcţionează în prezent în baza Decretului-lege nr. 27/1990 privind organizarea şi funcţionarea în condiţii de autonomie economică a organizaţiilor de scriitori, artişti plastici şi compozitori, creatori de film şi teatru. USR este o persoană juridică română de utilitate publică, și nu o asociație conform Ordonanței nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. USR a avut acelaşi statut încă de la înfiinţare şi nu i se aplică prevederile Ordonanței nr. 26/2000”.
                               Numai că, articolul 9 din Decretul invocat face referire la subiectii precizați de art 1 din decret: ,,Scriitorii, artiștii plastici, ziariștii se pot asocia”. Acest decret lege nu era decât o normă juridică de reglementare cu statut de recomandare prin formula ,,se pot asocia”. U.S.R. trebuia să cunoască faptul că expresia ,,se pot asocia” nu este o sintagmă așa cum este denumirea ei. Ignoranța celor care au condus U.S.R., după 1990, este evidentă, întrucât Decretul Lege este trecut în Statut ca decret de funcționare, teză eronat însușită. Ignoranță sau rea-voință? Scriitorii trebuiau chemați să constituie societatea în cauză, în mod liber, după principiile care stau la baza Dreptului privat. Dar oare, teza a fost doar eronată? În spatele acestei ,,erori” stau lucruri urâte, foarte urâte, nu doar de sorginte ideologică, dar în primul rând cu originea în interese uriașe din punct de vedere financiar. De la atât de multe afaceri oculte și până la faptul că ANAF și-a însușit ,,eroarea” și a acordat un cod fiscal anterior înscrierii U.S.R. în registrul asociațiilor și fundațiilor (numărul de cod național 38715, în baza dosarului 158/PJ/1994, ce avea ca obiect modificări ale actelor constitutive inexistente).   
                              Întrucât U.S.R. nu deține o Hotărâre Judecătorească de înființare și nici o sentință civilă de acordare a personalității juridice și de dispunere a înregistrării, Judecătoria Sectorului 1 cât și Ministerul Justiției au datoria legală de a îndrepta această eroare prin radierea U.S.R. din Registrul asociațiilor și fundațiilor, fiindcă U.S.R. nu are regimul juridic al unei persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial (așa cum sunt definite uniunile de creatori în Ordonanța nr. 26 din 2000, cu privire la asociații si fundații; și așa cum sunt definite și la art. 1 alin 2. din Legea 8/2006). 
                              În consecință, adeverințele pentru indemnizațiile prevăzute de Legea 8/2006 sunt semnate în mod ilegal și în anul 2017 de către Nicolae Manolescu Apolzan, cu atât mai mult cu cât în Registrul de la Judecătoria Sectorului 1 reprezentant legal este declarat, de către U.S.R., scriitorul Laurențiu Ulici, mort acum 10 ani.                                         Scriitorii trebuie să știe că ,,pensiile” (indemnizațiile de pensionari) le sunt acordate în mod fraudulos. Nu va exista o continuitate și s-ar putea pune problema rambursării lor. Ce este adevăr va ieși ca uleiul la suprafață. Scriitorii membri ai U.S.R. să își aducă aminte de asta!  
                             Scriitorii au fost mințiți, nu li s-a prezentat adevărata situație. Uniunea Scriitorilor din Romînia nu trăiește în cadru legal, este o doar o fantomă. O fantomă a trecutului negru, sângeros, din anii fărădelegii bolșevice. O fantomă care bântuie democrația de azi, fără să-i recunoască principiile, fără respect față de Noua Constituție, manifestând adorație doar față de formele ciocoismului roșu din anii terorii comuniste. 
                             Poetul Ioan Vieru s-a adresat Instanței, cerând radierea fantomei. O radiere care se impune cu prisosință, ca o necesitate organică a societății de a se elibera de povara acestui autointitulat for, în care abuzurile, falsurile și grotescul se împletesc cu furtul banului public, cu ocultarea legii și cu impostura. 
                             Poetul Ioan Vieru s-a avântat, cu mult curaj, într-un proces cu această Hidră. E timpul să cadă vălul de pe fața Fantomei și să o vedem pe cea a tovarășului Nicolae Manolescu, căruia îi reproduc aici incredibila chemare-tupeu la salvarea subunității:

CĂTRE JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI
DOSAR NR. 5194/299/2017
TERMEN: 26.04.2017
DOMNULE PREŞEDINTE,
                    Subsemnaţii, individualizaţi conform tabelului anexat prezentei, scriitori, membri ai UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA („USR”),
                    în calitate de amici ai curţii (amicus curiae),
                    vă solicităm ca la soluţionarea dosarului nr. 5194/299/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, să aveţi în vedere următoarele: (i) modul de înființare a USR – prin Decretul nr. 267/1949 emis de Prezidiul Marii Adunări Naţionale, (ii) statutul de utilitate publică a USR – dobândit încă de la înfiinţare prin act de putere publică (iii) voința exprimată de către membrii USR de a nu se modifica actuala formă de organizare a USR;
                     având în vedere următoarele considerente:
1. Cu titlu prealabil, arătăm că amici curiae în sens strict sunt de regulă persoane fizice sau grupuri de persoane ce urmăresc să influențeze jurisprudența unei instanțe pentru a profita intereselor pe care acestea le apără. Exemplele elocvente în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului sunt cauzele Pretty c. Marea Britanie şi Hatton c. Marea Britanie, în care instanţa europeană a autorizat intervenția a două organizații neguvernamentale ce au susținut teze contrare.
                    Deși această instituție procesuală nu este recunoscută expres în dreptul obiectiv autohton, având în vedere prevalența jurisprudenței convenționale asupra sistemului nostru de drept, rezultă evident că o atare intervenție este admisibilă.
                     Precizăm că subsemnaţii nu înţelegem să intervenim în prezenta cauză, scopul acestui demers fiind acela de a lămuri instanţa cu privire la unele aspecte privind statutul USR, cât și poziția membrilor acesteia cu privire la acest statut.
2. Subsemnaţii, în calitate de membri USR, arătăm că:
                     (i) USR s-a înfiinţat ca o organizație de creatori literari, recunoscută ca persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949 emis de Prezidiul Marii Adunări Naţionale al Republicii Populare Române, conform Constituţiei din anul 1948.
USR funcţionează în prezent în baza Decretului-lege nr. 27/1990 privind organizarea şi funcţionarea în condiţii de autonomie economică a organizaţiilor de scriitori, artişti plastici şi compozitori, creatori de film şi teatru.
Conform art. 1 din Decretul-lege nr. 27/1990, „fiecare organizaţie de creatori funcţionează în temeiul statutului propriu şi are dreptul să-şi aleagă forma şi structura organizatorică pe care le consideră cele mai potrivite specificului activităţii sale”.
                    (ii)  USR este o persoană juridică română de utilitate publică, și nu o asociație conform Ordonanței nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. 
USR a avut acelaşi statut încă de la înfiinţare şi nu i se aplică prevederile Ordonanței nr. 26/2000. De asemenea, USR nu intră sub incidența vreunui caz de nulitate care să atragă dizolvarea, respectiv radierea acesteia, aşa cum s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată formulată de dl. Vieru Ioan, fost membru al USR.
                    Spre deosebire de o asociaţie, care este înfiinţată prin acordul unor persoane particulare, USR este înfiinţată prin act emis de puterea legiuitoare şi nu poate fi supusă regulilor asociaţiilor.
                     (iii) Prin prezenta, Subsemnații ne manifestăm voința ca USR să își păstreze statutul dobândit la înființare și arătăm că ne opunem demersurilor unor foști membri ai USR care încercă abuziv şi nelegal modificarea acestui statut, solicitând totodată dizolvarea USR, pe care o consideră, în mod eronat, Asociație, deşi este o persoană juridică de utilitate publică înfiinţată prin lege.
                     Acelaşi statut au şi alte organizaţii de creatori, atât din ţară, cât şi din străinătate.
                     Precizăm că statutul actual al USR este recunoscut şi înregistrat prin încheiere definitivă de instanţă, astfel încât nu poate fi modificat decât în condiţiile stabilite de acesta.
                     Prin urmare, date fiind aceste aspecte, vă solicităm ca la soluţionarea cauzei 5194/299/2017 să aveţi în vedere faptul că USR este o persoană juridică română de utilitate publică, iar poziția Subsemnaților este în sensul menținerii acestui statut.
                      Prin urmare, vă solicităm să respingeți cererea formulată de petentul Ioan Vieru cu privire la dizolvarea și radierea USR, cât și cu privire la constatarea nulității dobândirii personalității juridice a USR. 

luni, 13 martie 2017

POETUL IOAN VIERU: SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PREȘEDENȚIEI ROMÂNIEI, GUVERNULUI ROMÂNIEI ȘI TUTUROR AMBASADELOR ACREDITATE ÎN BUCUREȘTI

http://elenatomaxxl.blogspot.ro/2017/03/ioan-vieru-in-atentia-presedintiei.html

IOAN VIERU
IOAN VIERU: În atenția Președinției României, a Parlamentului României, a Guvernului României, și a tuturor Ambasadelor acreditate în București

                    Aflat la un colocviu în străinătate, am fost izbit de un fapt pe nu care îl mai credeam posibil astăzi undeva în România. Uniunea Scriitorilor din România, nume aparținând unei organizații de breaslă comuniste, cu bunele și relele sale, nu numai că s-a poziționat în ultimii ani într-o atitudine mai mult decât abuzivă față de unii dintre membrii săi, însă pare să se situeze într-o sferă programatică de distrugere a scriitorilor care nu îi acceptă abuzurile.
                   Această fantomă ajunsă pe culoarele justiției democratice, aflu că își revendică existența, negru pe alb, statutar, de la un Decret, 267/ 1949 , dat de regimul criminal comunist. Sfidând schimbarea de regim politic, democrația și legislația românească în domeniul asociativ, Uniunea Scriitorilor din România nu trebuie doar dizolvată, ci și denunțată drept practicant al fenomenului concentraționar în activitatea sa internă curentă. Intrarea în legalitate a fost preferată prezervării statului dat de corifeii stalinismului.
In condițiile în care toate fostele instituții ale României s-au transformat, legal și statutar, Uniunea Scriitorilor din România preferă a figura, cu obstinație, prin revendicarea sa de la acel Decret al statului criminal comunist, drept acea redută încropită prin directivele scrise pe genunchi de foștii asasini ai poporului român.
                  In acești ani, în mod evident corelativ, nu numai că nu s-a separat concret de trecut, a trecut la aplicarea unor proceduri similare, instigând scriitorii, unii împotriva altora. Are în componența sa o " comisie de monitorizare și excluderi", aidoma unui partid politic totalitar.
Având în vedere revendicarea fățișă de la un Decret al statului criminal comunist, solicit anularea tuturor decorațiilor și însemnelor publice acordate acordate acestei fantome, Uniunea Scriitorilor din România, despre care am toată speranța că, prin intermediul justiției, nu vom mai auzi vreodată în spațiul public românesc.

sâmbătă, 11 martie 2017

POETUL IOAN VIERU SOLICITĂ ÎN JUSTIȚIE DIZOLVAREA UNIUNII SCRIITORILOR


CRAPĂ STRUCTURA NEOSTALINISTĂ CARE A REINSTAURAT DIRIJISMUL BOLȘEVIC ÎN CULTURA ROMÂNĂ  

ULTIMUL DICTATOR
            Poetul IOAN VIERU s-a adresat, pe data de 20 Februarie 2017, în calitate de reclamant, Judecătoriei Sectorului 1 București, cu o CERERE DE RADIERE DIN REGISTRUL ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA. Această solicitare, adresată Instanței, mi-a fost expediată pe e-mail și citez din ea un fragment edificator: 
                    ,,Dizolvarea Uniunii Scriitorilor din România reprezintă nu doar o chestiune legală, ci una imperios morală, reparatorie, de importanță juridico-istorică  față de toți scriitorii persecutați în perioada de tristă amintire a anilor 1949- 1965, și ulterior, până astăzi, stopându-se astfel  un abuz cu grave consecințe pentru democrație și contextualizarea acesteia. 
                    Nu toți scriitorii au curajul să se apere în fața unor Case de Avocatură, cu onorarii foarte mari, să-și apere demnitatea, drepturile profesionale și apartenența la o organizație pe care au considerat-o, în mod legitim, o Casă a creației și a Culturii. Pentru că acesta este înfiorătorul adevăr: scriitorii români au ajuns amenințați de această USR, care la rândul ei, nu este altceva decât un grup restrâns de interese.
                   Această organizație nu a fost înființată prin voința consimțită a membrilor săi, ci prin forța specifică  regimului totalitar, adică de fostul regim comunist, nu în urma unui act administrativ individual, nu a fost o Lege, nici un Act normativ, iar Decretul Nr. 267/ 1949, nepublicat în Monitorul Oficial, conform Constituției din 1949, este nul de drept. Efectele juridice ale acestui act administrativ s-au epuizat cu evidență odată cu Revoluția din 1989, fiind perpetuat din motivele nereformării generale. 
                   Conform Decretului Nr. 31/ 1954, numai persoanele juridice de drept public, se înființează direct prin lege. Or, Decretul 267/1949 nu a fost o Lege și Uniunile de creatori aveau obligația ca persoane juridice de drept privat, funcție de scopul lor (patrimonial sau nu) de a se supune reglementărilor legilor speciale în materie, respectiv, Legea 31/ 1990, Legea 21/ 1924 sau OG 26/2000.
                   În consecință, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA nefiind Stat în Stat, și nefiind mai presus de Constituția României, era obligată, odată cu votarea noii Constituții, din 1991, să respecte și să se conformeze reglementărilor cu privire la dobândirea personalității juridice ca orice altă persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial. Că lucrurile nu au evoluat în acest sens,  această situație s-a întâmplat datorită structurii ilegal-frauduloase ajunsă aplicație deturnantă a vieții culturale   cu conexiuni în sfera instituțiilor publice.”

PREZENTĂM UN ARTICOL APĂRUT ÎN ,,COTIDIANUL”  - Vineri, 24 februarie 2017 COTIDIANUL Vineri, 24 februarie 2017
http://www.cotidianul.ro/ioan-vieru-cere-dizolvarea-uniunii-scriitorilor-296714/


O inițiativă cu foc și pară
Ioan Vieru cere dizolvarea Uniunii Scriitorilor
                    După ce a fost contactat de mai mulți experți și responsabili europeni, nedumeriți de situația de la Uniunea Scriitorilor, cât și a sa personal în relația cu aceasta, poetul Ioan Vieru a decis, în acord cu legislația și coordonatele democrației, să ceară radierea și dizolvarea acestei instituții care și-a consumat în mod evident rolul și misiunea pentru care a fost creată de către aparatul de stat stalinist din fosta RPR.


                    Numai în România nu s-a dizolvat Uniunea Scriitorilor, prin lipsa reformelor structurale, spre a face loc mai multor sindicate culturale, în avantajul unei vieți literare echitabile. Uniunea Scriitorilor nu este înființată de membrii săi, ca atare era obligată să se legalizeze conform legislației în acest sens. Practic, legal nu există, însă a primit și primește un serios sprijin discreționar de la stat, care este canalizat spre un grup de interese.
                    În urma abuzurilor asupra scriitorilor, din ultimii ani, puse cu tenacitate în scenă de actuala și amenințătoarea conducere a Uniunii Scriitorilor, această organizație cândva fanion, a ajuns o tot mai accentuată afacere toxică a unui grup, generatoare de procese în justiție, pe banii breslei, contra tuturor celor care îi contestă în mod just abuzurile notorii.
                   Dizolvarea Uniunii Scriitorilor este solicitată în condiții absolut echitabile pentru toți membrii săi, spre a da, în sfârșit, posibilitatea înființării unor noi și autentici operatori culturali, așteptați de toate mediile culturale autohtone și europene, în special de scriitorii tineri și nu numai. Viitoarele afilieri au astfel toate șansele să fie mai apropiate de spiritul colegial legal, obligatoriu și necesar susținerii unui sindicat, fie el scriitoricesc, în atmosfera conlucrării libere, utile interesului general, depășind abuzivul monopolism actual hipercentralizat.
                    Lipsa de legalitate punctuală a actualei Uniuni a Scriitorilor, special menținută, care a făcut posibile abuzurile, situarea agresiv-interesată deasupra tuturor a celor din staff, adevărat stat în stat, a erodat la maxim ceea ce ar fi trebuit să mențină cu obstinație principiile democratice ale unei asemenea structuri. Există toate motivele ca într-un timp foarte apropiat, această umbră organizatorică care s-a deplasat tot mai mult spre modelul trecutului comunist, din perioada președinției lui Mihail Sadoveanu, aflat în amplu derapaj moral-politic, și Demostene Botez, datorită problemelor sale de ființare și abuzurilor în care a fost implicată în relația cu unii dintre membrii săi, să intre oficial în dizolvare.
                    Abuzurile recente împotriva propriilor colegi de breaslă, prin girul degradant al votului unanim !, au eliminat definitiv profilul și identitatea morală a acestei uniuni de creație.
                    Pentru a îndepărta panica în rândul membrilor, notorii fiind instigatoriile interpretări subiectiv-interesate ale actualei conduceri a Uniunii Scriitorilor, trebuie remarcat faptul că pensiile, indemnizațiile și alte drepturi nu vor fi afectate, acestea provenind de la bugetul statului. Se cere redistribuirea egală a patrimoniului Patrimoniului Uniunii Scriitorilor și restituirea cotizațiilor pe ultimii 10 ani, din fondurile existente. Actualele Filiale ale USR au posibilitatea imediată de-a se scinda, unde este cazul, și de-a se organiza cu statut juridic propriu, fuzionând între ele, în liberă opțiune, spre a crea altă Uniune, sau mai multe, în spiritul legii și transparenței instituționale, având propriile decizii și responsabilități directe. Înlăturarea spiritului mafiot din viața culturală primește o replică mult așteptată.
                    Conlucrarea instituțiilor publice cu actuala structură personalizată de la Uniunea Scriitorilor, în primul rând Ministerul Culturii, a cărui responsabilitate a fost activată la finele anului trecut, spre a nu mai implicat în proceduri bazate pe trafic de influență, sau Casele de avocatură, încalcă legislația în vigoare.
                    Înființată de statul totalitar și marcată de fondatorul său de atunci, propaganda stalinistă, în ultimii ani s-a ilustrat printr-un veritabil autoritarism de inspirație mafiotă, destul de prezent în societatea românească. Foarte curând, actuala Uniune a Scriitorilor poate deveni, în mod firesc și legal, de indiscutabilă tristă amintire. ( M. T. )

vineri, 10 martie 2017

TRAGICOMEDIE BALCANICĂ LA UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, REPREZENTATĂ DE UN MORT DE 17 ANI

UNIUNEA SCRIITORILOR NU ARE ACTE, DAR DECLARĂ ÎN SCRIPTE CĂ E CONDUSĂ DE UN MORT.
                              Uniunea Scriitorilor nu are Actul Constitutiv, prevăzut de Lege.
Dora Alina Romanescu
membră a U.S.R.
(pe numele ei adevărat Saveta Georgescu)
 a scris despre „calvarul iisusic al lui Fuego“
FOTO: DORAALINAROMANESCU.RO

Citeste mai mult: adev.ro/mhyv6z
                             Cu toate astea, în Registrul Național ONG, categoria Asociații, ca reprezentant al Uniunii Scriitorilor, în 2017, figurează regretatul Laurențiu Ulici, deși acesta a decedat în anul 2000. În plus, Uniunea Scriitorilor din România, deși nu există în cadrul legal, a administrat și a tocat sume fabuloase, din banii publici, a administrat imobile ale Statului, a pierdut în instanțe imobile ale Statului, pe care le-ar fi apărat, declarându-le proprietăți ale sale, în procese păguboase. 

                               
Din 1990, pe bandă rulantă, au curs falsuri și falsuri, excelând cu însușirea fără drept a titlului de Societate de utilitate publică, pentru a solicita Statului acordarea de indemnizații speciale pensionarilor membri ai Uniunii. În fapt, membrii acestei organizații au fost mințiți în legătură cu legalitatea funcționării ei, solicitându-li-se cotizații în mod ilegal, deoarece Uniunea Scriitorilor din România nu a făcut dovada recunoașterii și respectării Constituției actuale a României.
Kitsch şi impostură în Uniunea Scriitorilor din România. Literatura care-ţi întoarce stomacul pe dos Citeste mai mult: adev.ro/mhyv6z
http://adevarul.ro/cultura/carti/kitsch-impostura-uniunea-scriitorilor-romania-literatura-care-ti-intoarce-stomacul-dos-1_511531a54b62ed5875ecb902/index.html

marți, 15 noiembrie 2016

SĂ NE PREGĂTIM PENTRU ÎNTÂLNIREA CU ISTORIA - UN INTERVIU ACORDAT POETULUI ROBERTO KUZMANOVIC

BIBLIOCARTI - 15 noiembrie 2016
http://bibliocarti.com/horia-muntenus-sa-ne-pregatim-pentru-intalnirea-cu-istoria/


                    Roberto Kuzmanovic -  25 de ani de la debutul tău editorial. Cum te simți?

                    Horia Muntenus - La 25 de ani de la debutul meu editorial, am publicat cartea cărților mele de poezie, POESIA. Sunt zece cărticele adunate în ea, zece volumașe pe care le-am publicat de-a lungul anilor. Am avut răbdare, în acești ani, trecuți, am avut perseverență și credință. Privind în urmă, nu mai realizez cât a fost de greu (și a fost, de asta sunt sigur), îmi amintesc doar frumosul lucrurilor.
                   De fapt, sunt 31 de ani de la debutul meu literar, în revistele studențești. În cei 31 de ani, am trăit poezia (am avut iubirile mele), literatura, experiențele cenaclurilor literare, ale lecturilor, ale prieteniilor literare (unele au rezistat, altele nu), ale febrelor creative, ale bibliotecii, ale debutului, ale lansărilor pe care le-am organizat, ale cărților, ale gazetăriei mele, ale evenimentelor istoriei prin care am trecut. Îmi amintesc de mentorii mei (unii trecuți la cele veșnice). Îmi amintesc de atât de multe.
                   Uneori poate am fost spectacular (nu am fost un tânăr comod), dar, oricât de marcat aș fi acum, nu sunt, încă, într-atât de nostalgic încât să mă consider la vârsta memoriilor. Toate la vremea lor. Văzând, însă, tipărită, POESIA, o consider ca pe o piatră de hotar a destinului meu. Am vlagă și am puterea de a merge mai departe.

                    R.K. - Un sfert de secol.

                    H.M. - Da, am însemnat cu POESIA, antologia mea lirică de autor, un sfert de secol de activism editorial, interval în care am publicat și alte cărți, pe lângă cele 10 plachete de versuri – un studiu original asupra operei lui Constantin Brâncuși, „Dincolo de Brâncuși”, în 2002; o carte de critică literară, „Scriitori clujeni contemporani”, în 2004; și un roman, „Dincolo de stelele reci”, în 2015, pe care l-am lansat chiar în ziua aniversării vârstei de 50 de ani. Acestea sunt realizările mele literare. Nu am fost un grafoman, am muncit îndelung, aplicat, pentru fiecare carte. Adaug cele 15 prefețe pe care le-am semnat, adaug colaborările mele la diverse antologii și adaug, fără îndoială, și gazetăria mea. Am condus o editură, în deceniul IX, și un cenaclu literar pentru tineret, am organizat simpozioane și evenimente literare. Dar, foarte important, am semnat primul manifest din lume al Transmodernismului. Şi asta nu e de ici de colo, trebuie să recunoaştem. 
                    Cu toate astea, eu nu am fost, niciodată, invitat la vreo emisiune culturală a TVR Cluj şi nici la vreo emisiune a TVR naţional; nu am beneficiat niciodată de banul public pentru editarea sau difuzarea cărţilor mele şi nici nu am avut, din partea statului, vreo sinecură. Și nu am simțit sprijinul statului sub nici o formă. Deși am simțit multe alte lucruri: piedici, bruscări, marginalizare.
                  Tinerii, dar nu numai aceștia, ar trebui să-ți cunoască punctul de vedere, viziunea. Ce le recomanzi? Pentru că după cum bine știi, după cum bine îmi cunoști inițiativele de a ajuta, când vine vorba de tineri, categorie din care fac parte, dar simt nevoia de a mă scoate puțin din ecuație, rămân cu impresia că le lipsește un detaliu (pe lângă dificultățile întâmpinate zilnic, nefiind vina lor și despre care am mai discutat cu alte ocazii) din peisaj. Dar sunt mulți tineri frumoși care, spun eu, merită ghidați.
                  Nu îmi permit să dau sfaturi tinerilor. Dar îi admir pe cei care reușesc să închege, din empatie intelectuală, din seriozitate și din trudă, prietenii, grupări, la baza cărora așează onestitatea, studiul și perseverența, în reușita cărora se sprijină pe experiența mentorilor, iar pe mentori ți-i cauți, nu aștepți să poposească la tine. Și cred că tinerii au nevoie, pe lângă bibliotecă, de mentori, pe care sunt datori să îi caute și să îi găsească. Eu admir curajul și elanul. Cred că unui tânăr autentic nu îi este de folos obrăznicia sau tupeul, dar îi este de folos entuziasmul și lupta pentru cauzele nobile. Cel mai mult, disprețuiesc la un tânăr tupeul extras din superficialitate, servilismul și tendințele de parvenire.
                  Sunt legitime întrebările, știind că ai făcut parte din USR, iar în presă s-a făcut cunoscută revolta scriitorilor; așadar, sunt curios ce s-a întâmplat și mai ales, ce ar trebui să se întâmple?
                  Calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor din România mi-a fost suspendată în anul 2011, pentru refuzul meu de a mai plăti cotizația. Am luat această decizie de protest din pricina abuzurilor conducerii discreționare a USR, din pricina arghirofiliei, care a infestat această organizație, condusă de șmecheri bolșevici ajunși la senectute cu ifose.
                  USR a disprețuit, în ultimul sfert de secol, realele valori, a promovat foști turnători la Securitate, colaboratori ai regimului comunist, oferindu-le premii, călătorii în străinătate, indemnizații de pensionari, alte privilegii – toate din banul public – răsplătindu-i, astfel, probabil, pentru obediența lor peceristă de odinioară, dar și pentru incapacitatea lor organică de a crea o adevărată literatură, pentru lipsa lor de talent. USR a descurajat, în perioada scursă din 1990 încoace, scriitorii tineri care nu au făcut sluj în fața megalomanilor care o conduc, megalomani care și-au recrutat doar tineri apți să se înregimenteze în sistemul lor de perfidie, tineri care au acceptat să le sărute, din voluntarism, dar cu o deosebită plăcere, dosurile bătrâne.
                Conducerile USR au denaturat rolul scriitorului în societate, au compromis prestigiul de care se bucura scriitorul, au încurajat doar minimalismul, literatura vulgarității, maculatura și clientelismul. Din 1990 încoace, conducerile USR s-au manifestat ca paraziți ai fondurilor publice.

                    R.K. - Există oameni trecuți de-o vârstă, care ar trebui să se pensioneze și când spun pensionat, nu mă refer la felul în care își bat joc de banii noștri, ci să stea deoparte, neîngrădindu-i pe tineri în a se implica în dezvoltarea culturală, nepunându-le obstacole — atunci când doresc să facă lucruri frumoase. Sunt cei care abia se mai țin pe picioare, dar care „iau totul și nu spun nimic”, ce părere ai?

                   H.M. - Ce părere mai pot avea, când Săluc Horvat are 81 de ani, dar este directorul executiv (atenție! executiv) al revistei „Nord literar” din Baia Mare, revistă susținută din banii publici, când președintele Uniunii Scriitorilor din România are 77 de ani, fiind la al treilea mandat, cu totul depășit de problemele actuale ale gestiunii fenomenului cultural, ale administrației culturale, care chiar dacă și-ar dori, nu e capabil să mai înțeleagă nimic din ceea ce se întâmplă în realitate.
În vremea asta, președintele Uniunii Scriitorilor din Ungaria, Szentmártoni János, este un bărbat în putere, în vârstă de 41 de ani. Tinerii scriitori din România au fost marginalizați. Starea literaturii de azi nu este una tocmai fericită. Ies la iveală tarele dezorganizării și neputinței. La nivel oficial, gestionarea culturii se face cu metode și cu apucături fanariote. Ministerul Culturii, de un sfert de secol, e mereu pe mâinile clientelelor politice – și e mereu „tranziție” la Ministerul Culturii.
Birocrația consumatoare de resurse, însă, este, la fel ca și în alte instituții culturale, mereu aceeași, arogantă și sfidătoare. Uniunea Scriitorilor e caracterizată de gerontocrație, a încremenit într-un exercițiu de senilitate, nu mai este în stare nici măcar să năpârlească, se lasă păianjenii și praful peste Uniunea Scriitorilor.
                    Există foarte mulți scriitori buni și foarte buni în țară. Din păcate, ei nu sunt vizibili, întâmpină dificultăți majore în afirmare, cărțile lor nu ajung în librării, nu sunt promovate, nu sunt bine difuzate și U.S.R. îi neglijează, îi ține în umbră, la distanță, în dispreț. Și, mai ales, e atât de multă ipocrizie la Uniunea Scriitorilor. Să credem că e întâmplător faptul că informatorul securității, Eugen Uricaru, turnătorul lui Dorin Tudoran, al Doinei Cornea și al călugărului Nicolae Steinhardt, a ocupat, între 1995-1997, funcția de secretar al Uniunii Scriitorilor din România; între 1997-2001, cea de vicepreședinte; și, între 2001-2005, cea de președinte? Coincidență: întâmplător, USR premiază și sprijină foști informatori ai Securității (acum, dau doar două exemple: Ioan Es Pop și Ioan Groșan). La fel de curios, peste două treimi din membrii USR sunt pensionari, mulți foști membri ai PCR, care mai primesc, din partea statului, din pricina apartenenței lor la USR, încă 50 la sută din pensia pe care o au. Și sunt mulți pensionari în USR, aproximativ 1500. Istoricul și criticul literar, academicianul Eugen Simion a obiectat împotriva numărului exagerat de membri, pe care i-a primit în USR Nicolae Manolescu și, în consecință, Eugen Simion a fost și el suspendat, chiar mai mult, pentru asta, Manolescu l-a făcut „tâmpit”. 
                    S-a ajuns, astfel, în situaţia de a fi plătite sume fabuloase, din banii publici, în fiecare lună, de atâţia ani, unor învârtiţi grafomani, megalomani, în dezinteresul total faţă de susţinerea reală a actului creator. Verificarea dosarelor literare ale unor aşa zişi scriitori, membri ai USR, ar evidenţia falsul grotesc pe care l-a folosit un imens număr de pensionari pentru a încasa bani publici, în mod fraudulos. Aici este principalul abuz administrativ al lui Nicolae Manolescu.
                    R.K. - În alte țări europene se dau burse de creație. Cum se implică statul nostru pentru susținerea culturii scrise?
                    H.M. - Statul român preferă să plătească sume colosale, ca indemnizații, unor pensionari, membri ai USR, răsplătidu-le mâzgălelile așezate pe câteva plachete fără valoare, pe care le-au folosit, legitimându-se ca scriitori. Anual se plătesc sume fabuloase, din banii publici, sub formă de indemnizații de pensionari. Nicăieri în Europa ori în vreun stat al SUA nu veți întâlni așa ceva.
                   Sumele astea ar putea fi folosite pentru stimularea creației, prin acordarea de burse de creație. Este o corectură de care avem neapărată nevoie. Un scriitor, fie el tânăr, fie el de vârstă medie, fie el pensionar, ar putea accesa o astfel de bursă, acordată pentru un an, pentru doi ani, în vederea scrierii unei opere literare.
                   De pildă, un pensionar, membru al USR, a beneficiat, în zece ani, de 50 000 de Euro, fără să producă nimic în această perioadă, a încasat această sumă doar fiindcă este bătrân. Dar sunt mulți bătrâni în țara asta, ei de ce nu încasează indemnizație suplimentară de pensionar? Este oare corect? E democratic? Pe de altă parte, să privim Legea care susține că un pensionar, membru al unei Uniuni de Creație, primește, suplimentar, de la stat, 50% din pensia pe care o are.
                   Conform acestei legi, un scriitor primește lunar 700 de lei și un altul, 2000 de lei lunar. De ce această diferență? După acest principiu, dacă ar trăi azi, cu statut de pensionari, un Nicolae Gane, un Dumitru C. Ollănescu-Ascanio ori un Nicolae Volenti, ar lua 2000 de lei pensie, iar un Eminescu 700 de lei. Bună socoteală, bună recunoaștere și apreciere!
                    Legea nr. 8/2006 (privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică) este o lege ilogică, nedreaptă și neconstituțională. Din păcate, nu a fost și nu e nimeni în stare de pertinență să o atace la Curtea Constituțională. 
                    Încă statul român este tributar concepțiilor criptocomuniste, de protejare a vechilor structuri. Și această Lege nr. 8/2006 vine să confirme, și ea, nesincronizarea noastră cu valorile democrației reale.

                    R.K. - Care sunt cauzele pentru starea aceasta de lucruri?

                    H.M. - Cauzele stării de lucruri, de azi, din literatura română, trebuie căutate în deceniul 5 al Secolului trecut.
                   Consider că, mai ales, din 1947 până azi, cultura română e victima ideologiilor. Premise existaseră încă din vremea „Junimii”. Între războaie, tânărul Mircea Eliade remarca faptul că „în România se face prea multă politică”. Iar eu sunt adeptul lui Liviu Rebreanu care clama, utopic, în mijlocul celui de-al doilea război mondial, la 1942: „nu vrem nici un fel de politică, ci numai literatură”.
                   Dar scriitorii români au fost obligați de conjuncturile istorice să apere cauze. Și au făcut-o (a făcut-o chiar Liviu Rebreanu), mulți dintre ei, cu mult curaj. Alții au trecut pe lângă evenimente, tacit, în chip laș, alții colaborând ipocrit cu agresorii sau cu factorii de opresiune. Astăzi, ca și altădată, mare parte din „elita” culturală e infestată de ipocrizie, bântuită de cameleoni bătrâni ce-și caută ucenici printre vlăstarele efeminate, dar carieriste și obediente. Ce versuri extraordinare are Eminescu: „Alte măşti, aceeaşi piesă,/ Alte guri, aceeaşi gamă”!
După cum bine se poate observa, „cu ochiul liber” (cum se spune) sau „de la o poștă”, regimul ante 1989 continuă exercițiul de putere, în chip „reformat”. Și îl citez pe Marin Sorescu: „Toți de-a valma/ Ne-mpleticim parcă-n aceeași piesă,/ Pe care încercam s-o tot rescriem,/ Dar replicile ni-s mereu suflate”. „Imperativul politic” a dispus o „ordonare valorică” – o concentrare de tip piramidal, care să poarte mesaje „ideologice” – și, pentru asta, s-a „încredințat” o misiune (o „sarcină”) de „selecție” unei anumite părți din critica literară.
                   Numai că, în receptare, în studiu, în cercetare, se evidențiază faptul că subiectivitățile sunt repartizate pe multiple etaje. O fabrică de literatură (citește Artă), așa cum își doreau și cum își doresc ei, e imposibilă, produsele ei „finite” nu au valoare. Procedura fiind eminamente ideologică, s-a ajuns la un partizanat, înlăuntrul lui formându-se un grup de perpetuare a puterii de decizie. Și așa s-a născut „Laboratorul” – „Sera”.
                   Eu nu cred în legumele astea de „Seră”. Eu cred în destinul și în operele scriitorilor autentici și valoroși din țară, cred în destinul frumos al literaturii române, cred într-o schimbare în bine. Cititorii nu au, acum, prăjini să bată nucii, dar va veni o furtună, care va lovi în coroane și nucile vor cădea. Suntem în bătaia Istoriei. Vine Istoria peste noi și va schimba lucrurile. Să ne pregătim pentru întâlnirea cu Istoria!

                    R.K. - Horia, sperăm ca această discuție să ajungă, prin sinceritatea și valoarea ei, la ochii a cât mai multor români din țară, dar și de peste hotare; eu îți mulțumesc și îți doresc mult succes în tot ce urmează.


joi, 20 octombrie 2016

DAN LUPESCU - O CRONICĂ LA ,,POESIA”

Horia Muntenus - Ritualuri de iniţiere

DAN LUPESCU
               Logodit cu Logosul, clujeanul Horia Muntenuş poartă – în inimă, în minte şi în suflet -, înainte de toate, darul divin al Poeziei: ,,sarea tuturor marilor idei, cum a definit-o Nichita Stănescu.
                    Pasionat de creaţia genialului Constantin Brâncuşi, cel care, întorcând, acum un secol şi un deceniu, sculptura la izvoarele ei primordiale, a fost declarat cvasi-instantaneu ,,părintele sculpturii moderne mondiale”-, Horia Muntenuş nu avea cum să nu se adape din oceanele culturii tradiţionale, din lumea basmelor şi a eresurilor româneşti, din tărâmurile fabuloase ale miturilor şi istoriei, studiind cu temeinicie ,,organigramele” Kogaionului şi Olimpului, filosofia elenă şi Panteonul grec, asumându-şi, ca pe un botez, tainele celei mai vestite şcoli de iniţiere spirituală de pe Terra, consacrată sub denumirea de Şcoala Zamolxiană şi care, de acum 3.500 de ani, a fiinţat în Dacia preistorică, și se perpetuează şi astăzi în spaţiul României, adică în câtimea care ne-a mai rămas din strălucitoarea Dacie multimilenară.
                   Scriitor şi jurnalist, editor şi scenarist, regizor şi producător de filme, efervescentul creator şi om de cultură din Cluj-Napoca este autorul a 11 volume de versuri, al unui studiu de o profunzime şi de o noutate uluitoare despre titanul din Hobiţa: ,,Dincolo de BRÂNCUŞI, al unui roman, în care sondează spaţiile vibrante de ,,Dincolo de stelele reci, a două filme documentar-artistice: ,,Un arbore la mijloc de lumi, Constantin BRÂNCUŞI”(34 de minute), realizat în 2009, respectiv, ,,Calea Eroilor, Istoria unei capodopere” (240 de minute), din anul 2012. Alături de Cornel Mihalache, dar în creaţii cinematografice diferite, este autorul celor mai percutante şi expresive evocări vizuale ale lui BRÂNCUŞI, clasat de experţii occidentali şi orientali pe locul al cincilea în topul celor mai importanţi o mie de plasticieni ai lumii din mileniul al doilea.
                    Poemul cinematografic ,,Refren: Lili Marlene” (22 de minute) l-a lansat pe piaţă în anul 2010, Horia Muntenuş apărând pe genericul acestuia în ipostazele de producător, regizor şi scenarist.
                    Dar, aşa după cum apreciază, cu justeţe, exegetul Vasile Gogea, care îl cunoaşte de mai bine de trei decenii: ,,Horia Muntenuş este în primul rând poet. Un nesupus, veşnic revoltat, insurgent, la nevoie chiar revoluţionar, veşnic pus pe mari tulburări ale ordinii (injuste, sclerozate, prea încete), anarhist cu vocaţia reprimată a ordinii morale şi estetice, perpetuu întemeietor de mişcări, îndrăgostit de Brâncuşi, Zalmoxe şi alte mituri născătoare de noi religii, autor de volume de poezie, eseuri de hermeneutică şi mitologie, întemeietor de reviste literare, autor de manifeste literare, bătător de medalii şi însemne, un boem intermitent cu pauze de cuminţire”şi pocăinţă”în bibliotecă, gata de mari risipe, prieten şi trădător” de prieteni, gata să stea până în zorii unei zile incerte alături de chiar maestrul pe care îl contestă.
                    Despre cel mai lung, percutant film, cu vădite accente polemice, realizat de Horia Muntenuş -, criticul de specialitate Ioan Pavel Azap afirmă categoric: ,,Calea Eroilor Istoria unei capodopere” prezintă geneza ansamblului monumental de la Târgu Jiu, simbolistica şi semnificaţia lui, locul acestuia în cadrul patrimoniului cultural al umanităţii, dar şi, într-o abordare care nu se rezumă la simpla consemnare a faptelor, un moment controversat: avatarurile restaurării ansamblului brâncuşian între anii 1996-2000, restaurare care s-a desfăşurat după un proiect iniţiat şi coordonat de Radu Varia. Nu intru în detalii: ar fi nevoie de un comentariu prea amplu, riscând să devină plicticos şi irelevant, dar şi pentru că nici un comentariu nu ar putea acoperi amploarea şi toate dimensiunile, sugestiile, ipotezele ideatice ale filmului. Vreau doar să precizez că Horia Muntenuş foloseşte materiale de arhivă, dar, îndeosebi, imagini filmate, parte dintre ele chiar de către sine, special pentru Calea eroilor, şi, fapt extrem de important, filmul pune în circuit imagini şi documente inedite sau foarte puţin cunoscute. Filmul, un documentar autentic, cu momente de reală virtuozitate regizorală, este opera unui autor matur, care şi-a însuşit pe teren tehnica (şi arta) naraţiunii cinematografice. 
                   Girându-i debutul literar în revista ,,Napoca Universitară, prozatorul şi brâncuşiologul Constantin Zărnescu, îl prezenta în următorii termeni, în anul de graţie 1985: ,,Horia Muntenuş ne îndreptăţeşte speranţa într-un poet de o înaltă fineţe, inventator-constructor de lumi de cuvinte, fragile, delicate, serafice, asemenea acelor cristale din bijuterii.
                    ,,Poesiaeste genericul sub care, acum, în 2016, îşi reuneşte, într-un volum antologic de autor, cele zece apariţii editoriale din 1991 şi până în prezent. Văzând lumina tiparului în condiţii admirabile, la Editura Azbest Publishing, din Arad, antologia lirică a lui Horia Muntenuş include cinci nume de referinţă în colofon: lector de carte Petre Nicolescu; coperta Florin Părăvan; prefaţa – Mihaela Rădulescu; postfaţa Sanda Misirianţu; tehnoredactarea: Accent Studio, Cambridge, United Kingdom.
                  În spaţiul sacru al acestei antologii nu se intră oricum, printr-o banală uşă de mucava ori sărind vreun pârleaz din nuiele de răchită, ci pe sub bolta serenisimă a două moto-uri. Primul e cules din ,,Proverbele lui Solomon-, te avertizează că eşti pe punctul de a intra pe un tărâm unde nu-i de şagă şi te copleşeşte prin faldurile oceanului de meditaţie profundă în care te cufundă: ,,Trei lucruri mi se par minunate, ba chiar patru, pe care nu pot să le pătrund cu mintea: urma acvilei pe cer, urma şarpelui pe stâncă, urma corabiei pe mare şi calea bărbatului către fecioară.” Cele patru metafore pot constitui tot atâtea definiţii ale demersurilor lirice ale poetului Horia Muntenuş şi ale viziunii sale asupra magicei ,,Poesia.
                   Al doilea moto pare mai tare criptat decât primul şi este semnat de Gerhard Dorn: ,,Soarele este invizibil în oameni, dar pe Pământ e vizibil şi totuşi ambii descind dintr-unul şi acelaşi Soare.” Sună cât se poate de tainic această inscripţie pe poarta masivă, de stejar, ferecată în oţel, de la intrarea în Cetatea poeziei lui Horia Muntenuş. Şi ne duce cu gândul la hotărârea epocală luată şi mărturisită de Prea Bunul Dumnezeu, atunci când a rostit: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Facerea 1:26).
                  Pagina cu genericul şi cu cele două moto-uri au, probabil, şi rol de capitonaj, de pregătire pentru trecerea pe sub drapajul unei cortine de catifea, grea de tâlcuri, de culoarea cardinală a purpurei ori a vişinei putrede. Ne referim la poemul intitulat, în aparenţă sec, ,,Azi”care ne trimite instantaneu la o practică inoxidabilă a lui Nichita Stănescu: după semnătura sa olografă, niciodată nu preciza data, ci scria mare, cu litere vultureşti, tăiate parcă în marmura eternităţii: ,,AZI”. Credem că Nichita alesese acest fel de datare (de eternizare!) a autografelor sale tocmai pentru a atrage atenţia – comilitonilor, contemporanilor şi urmaşilor săi, că numai AZI trăim, numai AZI contează, ziua în care Dumnezeu a rânduit să respirăm acelaşi aer cu el, cu Nichita, semizeul ,,Necuvintelor, Poetul cel frumos ca umbra unei idei: clipa prezentă, prezentul pe care se cuvine să-l valorificăm plenar, să nu-l irosim, ci, dimpotrivă, să-l metamorfozăm, tainic şi grabnic, în prezent continuu, în veşnicie la purtător, celestă...
                    Dar iată cât de înşelător terestru caligrafiază Horia Muntenuş poema sa de 18 carate, ,,Azi: ,,Pe trotuar înaintea mea/ La trei metri distanţă/ O femeie fericită/ Îşi legăna torsul păşind/ Lăsa urme mersul ei pe retină/ Şi un parfum.// Eu am grăbit pasul/ M-am strecurat printre pietoni/ Am trecut pe lângă ea/ Şi am mers înainte/ Fără să îmi întorc capul/ Până când m-am înşurubat deodată/ Şi-am rămas pironit în faţa unei vitrine/ Şi atunci am avut răgazul/ Să îi privesc zâmbetul pe buzele roşii/ Ochii hipnotizaţi/ Cum legănându-şi coapsele/ Venea ea înspre mine.
                 Cine vede în aceste versuri ,,permanenţa stării de euforie a artistului” înseamnă că s-a născut orb pentru sensurile din străfunduri, pentru jocul de lumini, umbre şi penumbre, pentru sugestiile de mare rafinament, subliminale.
                 Necunoscuta atât de ispititoare, la o epidermică şi neavizată privire, nu este nici Poezia, nici Iubirea fulgerătoare, nici vreo vivandieră dornică de dansuri erotice. Femeia fericită, care, provocator, îşi leagănă torsul, mersul ei lăsând urme pe retină şi un parfum, Femeia care stăpâneşte arta de a face să-i înflorească zâmbetul pe buzele roşii, cu ochi noptateci, hipnotizanţi, Femeia care vine, şerpeşte, spre Poet, legănându-şi coapsele, nu este decât mesagera Morţii, dacă nu cumva chiar Moartea în persoană, care-i transmite, discret, dar clar, protagonistului fiorul concentrat în avertismentul ,,Memento mori!
                    Interpretând în acest fel poemul dintâi al antologiei, ţinem să precizăm că hlamida de un alb imaculat, hlamida din blană de hermină, orbitor de luminoasă, hlamida străvezie a Morţii străbate, de la un capăt la altul, aproape toate poemele lui Horia Muntenuş.
                    Moartea înseamnă Timp Timpul trăirii, Timpul rostirii/scrierii, Timpul smereniei prea rar atinse, Timpul mântuirii, de atâtea ori ratate...
                     Moartea este însăşi Viaţa! Viaţa telurică, trupească, a carcasei de humă în care ţinem captiv Sufletul, Duhul Sfânt care, din chiar momentul venirii noastre pe astă-lume, o ţintă unică are: Moartea, adică eliberarea din deşertăciunea lutului şi, abia acum, eliberarea spiritului, naşterea în cer, trecerea în unica dimensiune cu adevărat vie - dimensiunea spirituală, dimensiunea Sfântului Spirit. …
De ce uitaţi că, acum şapte-cinci-trei mii de ani, strămoşii noştri, dacii, plângeau la naştere – deoarece erau conştienţi şi aveau luciditatea senină de a înţelege că viaţa pe Pământ înseamnă traversarea Văii Plângerii -, se jeleau la naştere şi dănţuiau, cântau şi chefuiau la moarte?…
                Acest hohot de plâns la naştere, rotunjit, simetric, la celălalt capăt al funiei vieţii, la capătul cel mai luminos al spiralei vieţii, adică la capătul cel mai înalt numit Moarte-Naştere în Cer-Adormire întru Domnul este confirmat grabnic, în tumultul creaţiei lirice a lui Horia Muntenuş, chiar de primul poem ce dă şi titlul volumului său de debut, din 1991, ,,Noaptea exilatului.
                    Se înţelege, cred, că Exilatul este, desigur, Poetul. Exilat în această viaţă. Care, poate fără să ştie, nu-şi doreşte decât să se elibereze, nu-şi doreşte decât ca, din corola vieţii, să irumpă sămânţa Morţii – care Viaţă Veşnică înseamnă. Printre stele.
                    Citez strofa de început a poemului ,,I”(unu roman) din ,,Noaptea exilatului: ,,A venit o femeie (n.n. aha, deci tot femeie) la mine cu ochii înconjuraţi de albii/ În adâncimea lor se aduna ploaia şi eu/ Aveam poftă să beau (n.n. poftă de viaţă telurică, deşartă!)/ Am poftit-o să şadă şi ea/ S-a aşezat timidă pe şoaptele mele oarecum încurcată/ Cu părul ei atingându-mi o clipă umerii/ Cu haina ei întunecată (n.n. haină de culoarea morţii) rece (n.n. tot sugestia frigului sideral al morţii) şi parcă tristă/ Ca o grădină în toamnă (n.n. din nou, sugestia crepusculară)/ Ca un hotar…” (n.n. hotarul dintre viaţă şi moarte, dintre lumea de aici şi lumea de dincolo).
                   La fel de concentrată este strofa a doua, purtând în subsidiar, neauzit, nevăzut decât de iniţiaţi, ecoul îndemnului latin ,,Ora et labora”(,,Roagă-te şi munceşte): ,,Pentru tine oră/ Logodnă/ Între întuneric şi lumină (n.n. vezi nunta ciobănaşului din Balada ,,Mioriţa)/ S-a aşezat femeia şi de la gât şi-a desfăcut o basma:/ În adâncul ei am văzut trupul zvelt al singurătăţii (n.n. parcă-ţi vine să rosteşti, în gând: ,,Brrrrr)/ Chipul straniu al eroziunii. 
                    Nu-i aşa, stimaţi cititori ai versurilor lui Horia Muntenuş, că vă trec fiorii, că pielea vi se face ca de găină şi sunteţi cuprinşi de frigul metafizic, atât de sonor, din picturile lui Chirico şi Magritte, dar şi din grafica perioadei de început, româneşti, a graficianului Dan Cioca? În care personajul hieratic, abia conturat, este Timpul, Moartea adică. 
                    Sentimentul acut, valpurgic, faustian, de năruire în falia dintre lumi este accentuat, cu măiestrie, în strofa a treia: ,,Şi ce frumos era trupul femeii ca o poveste m-am prăbuşit/ Cu faţa pe sânul ei şi plângeam/ A venit la mine o femeie cu unghiile transparente şi lungi (n.n. unghiile muguri şi lăstari ai coasei, ascuţită ca un brici, lustruit, ascuţit anume, Coasa Doamnei în negru)/ Coridoare lăsau o culoare de nisip/ Pe un contur din care în vânt chema/ Peşti ciudaţi fantome ale obscurităţii/ Pentru mine sau poate pentru altcineva.”
                   Materia păstoasă întinsă înfrigurat, cu gesturi sacadate, în ritm accelerat, ritm de ,,Ciuleandră”, de pictorul care a renunţat la pensule şi mânuieşte cu virtuozitate oţelul necruţător al cuţitului dedat la orgia cromatică şi vibrantă a tabloului care tocmai se naşte sub ochii noştri hipnotizaţi -, materia genuină a poemelor lui Horia Muntenuş este atât de fragedă încât el, poetul Horia, nu-şi poate permite să întrerupă actul sacru al genezei Poemului prin plasarea de titluri, pentru fiecare dintre ele.
                  ,,Noaptea exilatului” (1991) se constituie, da capo al fine, într-un singur poem, conceput în 33 (vârsta lui Iisus) de secvenţe, numerotate de la I (unu roman) la XXXIII (treizeci şi trei roman). La o primă lectură fugitivă, ai impresia că, din când în când, te învăluie câte o pală îmbietoare de aer baudelairean, mai rar shakespearean. La reluarea lecturii, însă, ţi se consolidează convingerea că aceste poeme - veritabile rachete în trepte, cu combustibil special şi combustie inefabilă se rotunjesc ca într-un ceremonial sacerdotal (zamolxian?), cele 33 de trepte fiind, în străfundurile lor, versete cu ţinută maiestuoasă, ca desprinse din Biblie.
                   Prin aserţiunile noastre de mai sus, suntem într-un soi de rezonanţă ideatică şi, în prelungirea judecăţilor de valoare exprimate, în revista ,,Steaua” (1991), de Constantin Zărnescu: ,,Greu de încadrat în formule literare, Horia Muntenuş păstrează sensibilitatea profund ironică a generaţie’80, dar se apropie prin şocul trăirii, prin coincidenţe ale spiritului epocii şi prin cruzimea limbajului poetic de prima generaţie lansată de curând: generaţia’90. Cele 33 de poeme din Noaptea exilatului trimit la anii vieţii lui Iisus Hristos, iar cele şapte poezii-note spre cele şapte ferestre criptice ale Labyrintului. Starea eu-lui poetic e o inimaginabilă criză, un strigăt în deşert, un teribil vânt şuierând istoric peste frunţile semenilor.
                    Oferindu-vă câteva chei de aur pentru descuierea tainelor din străfundurile poemele lui Horia Muntenuş, ne rezumăm la a vă garanta că acest ceremonial liturgic, din volumul său de debut editorial, se continuă cu aceeaşi frenezie gâlgâitoare în celelalte nouă Cărţi ale recentei antologii: ,,Poesia”.
                   Cartea a II-a: ,,Ioan” (1993) te întâmpină cu un moto din Sfântul Pavel versetul 7:7 din Scrisoarea I către Corinteni: ,,Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie aşa cum sunt eu însumi. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul aşa, altul într-altfel.” Poemele sunt titrate cu scânteieri ezoterice: ,,T, ,,S” (...), ,,Enkidu” - în Partea I. Desfăşurarea Părţii a II-a începe cu poeme fără titlu, numerotate de la I la VII (roman), apoi ,,L, urmat de ,,VIII (opt roman) care are trei trepte notate cu cifre arabe: 1, 2, 3, toate fiind încununate de poema ,,Grecia” (sugestie evidentă a orizonturilor mitologice) şi de o nouă cortină cu efecte translucide: ,,Bybliografia.
                 Referitor la Cartea a III-a: ,,Gura de piatră (1996), spicuim din eseul ,,Studiu introductiv, pe post de prefaţă la antologia ,,Poesia, semnat de prof. dr Mihaela Rădulescu exegeză doctă, extrem de densă, precum filoanele aurifere de la Roşia Montana, escortată, însă, de un fior de mobilitate greoaie, de întrezărirea, în comentariul ei, a unei ciudate carapace de ţestoasă cu dimensiuni inhibante: ,,propune lectorilor o geografie spirituală complexă (...) Metafora învăluie în mesaje încifrate o lume sacră, unde imposibilul devine posibil. (...) Autorul se joacă atât de bine cu imaginile, încât avem impresia că alunecăm în gol. E o alunecare în oniric, într-o altă dimensiune, care nu este la îndemâna omului obişnuit.”
                  În prefaţa, din 1996, la volumul ,,Gura de piatră, Petru Poantă făcuse o disecţie de mare fineţe, dovedindu-se un hermeneut bine aplicat şi extrem de lămuritor: ,,IOAN vrea să fie o teodicee, adică o metafizică a cunoaşterii divinităţii, dar, în fapt, întâlnim aici, într-un limbaj mai abstractizant, un univers fracturat, fie al unor epifanii pulverizate, un soi de semne ermetice, fie al unor realităţi complet desacralizate, cum ar fi teribila ,,Fabrică de versuri, imagine terifiantă a umanului şi divinului mecanomorfe. Ideea în sine nu e nouă, însă impune expresivitatea subtil sarcastică a viziunii. -, pentru ca, după câteva nuanţări şi exemplificări, să conchidă pe un ton irevocabil: ,,Poezia lui Horia Muntenuş confirmă un talent indiscutabil şi o voce distinctă.”
                 După ce punctează puterea asociativă drept calitatea primordială a poeziei autorului disecat, poemele acestuia apărând ca o coagulare de sensuri piezişe, ,,aleatorismul înscriindu-se însă într-o disciplină sintactică riguroasă” -, Ioan-Viorel Bădică evidenţiază, în postfaţa aceluiaşi volum: ,,Horia Muntenuş se situează programatic într-o atitudine de refuz, de răspăr: gura de piatră, adică materialul cel mai rigid cum ar putea o gură de piatră să vorbească? încremenit, rostire improprie, refractară logosului. De remarcat fluidul metaforic, exuberanţa rostirii (ludicul), dar şi gravitatea asumării unei dimensiuni existenţiale. Versul e de o grandoare preţioasă, echilibrată de adâncimea reflecţiei, de gravitatea meditaţiei poetice. Sensurile sunt transtextuale, vizând un dincolo de cuvânt (idealul taoist).
                 Menţionăm că poemele din Cartea a III-a: ,,Gura de piatră” sunt învăluite în haloul purtând reverberaţii polifonice chiar din pragul acestui volum, botezat, şi el, în două motouri primul luat din Pico della Mirandola: ,,Matematicile nu sunt ştiinţe, pornind de la sine, ci doar în măsura în care sunt o cale de cercetare pentru alte ştiinţe”. Al doilea moto constă într-o poemă în care celebrul sculptor şi pictor italian renascentist Michelangelo Buonarroti realizează un portret al Timpului şi al ravagiilor sale, o litografie şuierătoare a sarabandei spre moarte: ,,Orişice se naşte moare/ şi în fuga vremii piere/ nimic viu nu stă sub soare./ Se duc genii şi durere/ mor cuvinte şi plăcere/ fum în vânt, sub soare umbră./ Viaţă veselă ori sumbră/ am fost oameni şi acum/ suntem tot ce este huma/ şi am fost ca voi, splendoare./ Orişice se naşte moare./ Ochii care-au fost integri,/ cu lumină în găoace,/ azi sunt goi, oribili, negri -/ iată timpul şi ce face.
                 Sub pecetea definiţiei ,,Un romantic revoltat şi neîmblânzit, Dumitru Cerna îi realizează scriitorului clujean (la 17 iunie 1996, în ,,Curierul Primăriei” Cluj-Napoca) un basorelief în linii fugoase: ,,Rar se întâmplă ca poezia unui poet să aparţină într-atât acelui poet. Adică să se identifice cu autorul ei. Poezia lui Horia Muntenuş este chiar Horia Muntenuş: sălbatică, generoasă, neîmblânzită şi tandră, romantică şi revoltată, chinuitor de gingaşă, până la străpungerea ochiului care o citeşte, răscolitoare şi paradoxală. Poezia lui Horia Muntenuş te îndârjeşte, te înnobilează, te melancolizează şi te nelinişteşte; este coşmar şi revelaţie, deopotrivă.”
                După toate aparenţele, ,,Gura de piatră”a stârnit cele mai numeroase şi unele dintre cele mai substanţiale comentarii. Mircea Popa îşi intitulează demersul său critic ,,Horia Muntenuş sau de la dimineaţa cuvântului la amiaza lui. Cunoscut critic şi istoric literar, lansat o dată cu prima şi glorioasa serie a revistei ,,Echinox”(condusă de Ion Pop), Petru Poantă depistează, în ,,Gura de piatră, ,,o replică posibilă la un neoavangardism radical care preconiza, cu vreo 40 de ani în urmă, disoluţia culturii şi întoarcerea la un fel de analfabetism adamic.
                  La pag. 74, autorul antologiei se întreabă retoric, cu inocenţă peremptorie: ,,Am cerut oare cu împrumut puterea de a scrie?”, pentru ca, mai târziu, să-şi răspundă: ,,Din Vieţile Poeţilor/ Ca din Vieţile Sfinţilor/ Citit-am!.
                  Livrescă - prin imboldurile de start, prin sursele de inspiraţie, provocate după îndelungi stadii de asimilare, meditaţie şi gestaţie -, poezia lui Horia Muntenuş este, mai presus decât orice paradox, viscerală, hormonală prin debit verbal, prin capacitatea de a crea metafore în cascadă, prin rapiditatea cu care trece de la un registru la altul, de la o terţină (libelulă efemeră) la o gâlgâitoare octavă, parcă fără sfârşit, de la tonuri acute de contra-soprană de coloratură la cele mai grave sonuri de bariton şi bas, ori de la graţioasele piruete, cu învolburări ameţitoare, ale viorii…la expresivitatea de bronz a violoncelului sau la efluviile de vals imperial şi trapul de troică rusească, prin nămeţii siberiilor din sufletele noastre, ale contrabasului.
                 Haiducind cu pletele în vânt, cu irepresibila conştiinţă că ACUM poate orice, că are lumea la picioare -, Horia Muntenuş lasă impresia că, de la Nichita Stănescu încoace, este cel dintâi poet care a deprins, nu prin exerciţiu stoic, ci prin revelaţie, într-o fracţiune de secundă, Limba ,,poezească”, atât de nonşalant, dezinvolt şi plin de naturaleţe, inspirat şi sigur pe sine, ca pe o respiraţie ancestrală, dar permanent vie, se exprimă.
                  Luxuriantă, asemenea unei grădini în care irump plantele exotice, dezvoltându-se în perioade lungi, aidoma poemelor lui Lautreamont -, frenezia feerică degajată, ca dintr-o arteziană colosală în miez de vară, este destul de rar sprintenă ca o gheişă, şipotitoare ca o delicată grădină japoneză, ca un clinchet cristalin specific erugilor, pârâiaşelor şi cursurilor de apă firave în candoarea lor copilărească, lăstărind, totuşi, repede, dinspre pruncie spre adolescenţă.
                 Cel mai adesea amplă, urieşească, ţâşnind stroboscopic, orbitor, ca o pisică de mare, ca peştele-sabie ori rechinul albastru, ca un vultur uriaş, ca Zgripţorul din basmele noastre străvechi, ori ca o escadrilă de atac din zeci şi sute de bombardiere americane B52 -, poezia lui Horia Muntenuş plesneşte de putere, peste noapte, emană o forţă fantastică, te izbeşte năucitor ca un tsunami renăscător, ca o tornadă care te aspiră fulgerător spre ochiul celui mai înalt dintre ceruri, după care te lasă să admiri, din crucea Soarelui, întâlnirea de gradul zero dintre Amazon, Mississipi şi Nil.
                 În postfaţa ,,Horia Muntenuş sau despre destinul poeziei şi poezia ca destin, Daniel Hoblea priveşte totul din perspectiva următoare: ,,Nebunie sacră, cum o numea Platon, Poezia pare o provocare a zeilor, cea mai mare dintre ele.
Cartea a IV-a din antologia ,,Poesia” este formată din volumul ,,Dreptul la tristeţe (publicat în 1998) alcătuit din 14 poeme, fără titlu, numerotate cu cifre romane (al XII-lea având dedicaţia ,,Fiicei mele, Mara) şi se încheie cu poema ,,Euridice, pe care noi o considerăm un colind-zăvor.
Cartea a V-a, ,,Liber” (1999) urcă pe raza unor ecouri din ,,Descântoteca” de Marin Sorescu şi, culmea, pare să anticipeze, în anumite limite, unul dintre volumele din 2001 ale lui Adrian Păunescu: ,,Liber să mor.
                ,,Speranţa” (1999) şi ,,Poetul (2001) constituie substanţa Cărţilor a VI-a şi a VII-a.
                Cartea a VIII - a, ,,PYTIA este compusă din două cicluri:  ,,Cartea de Nord” şi ,,Cartea de Sud”. 
                 După ,,Gura de piatră, constatăm că ,,PYTIA (2004)este volumul care a provocat o puzderie de reacţii critice, pozitive. Mircea Vaida-Voievod observă că: ,,Din poezia celor vechi, Horia Muntenuş a desprins tonul solemn, oracular. (...) Volumul ,,Pytia este un fastuos poem livresc, despre vraja cuvintelor, despre jarul iubirii care pâlpâie sub spuza legendei. 
                ,,Poetului Horia Muntenuş nu-i place lumea în care trăieşte- glosează Dan Marius Drăgan - şi de aceea se ascunde în labirinturi ale penumbrei cu ziduri încărcate de simboluri, hieroglife şi rune, care se cer descifrate după îndelungate perioade de asceză, de iniţiere. (...) În versul poetului, Pythia este cale şi este treaptă, îşi are rădăcinile în Pyth-On, este Phyta, este Is-Pytha lui Pytagoras-Născocitorul.”
                 Din postfaţa antologiei ,,Poesia: ,,Viaţa pe baricada cuvântului, redactată cu spirit al detaliului esenţial şi aplomb de Sanda Misirianţu (datată: Cluj-Napoca, 3 septembrie 2016), reţinem: ,,Şi în cartea Pythia (2004) emoţionalul este dublat de un studiu temeinic, porţile sunt deschise larg întrebărilor, spaimelor, angoaselor, visurilor sau, de ce nu, amintirilor. Lecturând încântarea care este ,,Pythia, intuieşti toată truda de dinaintea scrierii ei, pentru că aceasta are la bază, este limpede, studierea unor pasaje descrise de antici şi dezlegarea de felurite încriptări. Miza poetică este una extrem de puternică: riguroasa documentare este turnată în formă artistică şi arsă mai apoi în harul cu care zeii l-au înzestrat pe Horia Muntenuş.
                Cartea a IX-a: ,,Sintaxa de pe Wasser” (2007), înregimentată în antologia ,,Poesia are ca moto o fulguraţie din Mihai Eminescu: ,,şi fiecare literă era un an, fiecare şir un secol de adevăr, desprinsă parcă din Vedele începuturilor, pe care strămoşii noştri milenari, dacii, le-au dăruit şamanilor şi cărturarilor din fabuloasa India, în epoca ei eneolitică…a fost scrisă ca un ecou, peste timp, al zilelor de graţie din verile anilor 2004 şi 2005, când Dumnezeu a coborât, tainic, pe Pământ, inspirându-i pe trimişii speciali ai Lui în taberele de poezie din Nordul Maramureşului, pe Valea râului Wasser, în munţi, deasupra Vişeului de Sus. Din precizarea, pe care o cităm integral, deducem că - aidoma oricărei călătorii în spaţiu, în timp, în spirit a fost vorba, şi de astă-dată, de o tabără de iniţiere în Pravila lui Zamolxe (din zarea anului 1400 înainte de Hristos), de antrenare şi punere în practică a principiilor Şcolii Zalmoxiene (din orizontul anului 533 î.H.). Pravilă şi Principii niciodată scrise, ci transmise exclusiv prin viu grai, dar perpetuate până acum, în secolul XXI. Transmise pe căi tainice de Unicul Dumnezeu al dacilor, prin energii subtile şi limbaje ezoterice, la care aveau acces, au şi acum, doar iniţiaţii – Legile Belagine (Legile Frumoase) constituie temelia pe care Iisus Hristos a edificat, ,,plinind”, învăţătura creştină.
                După un ,,Prolog” somptuos şi subtil, care cuprinde, în acolada sa de lumină, 39 de poeme (fără titlu, numerotate cu cifre romane), urmează poemul ,,XL. Sintaxa în Ocoliş” (parcă îl şi vedem pe poet, în curtea cu himere, acasă la sculptorul Ioan Marchiş, creatorul unui magistral monument ecvestru prin care îl nemureşte pe Bogdan Vodă, oficiind în templul său de sub munte, atârnat direct de stele), după care urcăm şase trepte, ca şase zile lucrătoare, în care Dumnezeu a creat lumea…
                În primul din aceste şase poeme/trepte ale cunoaşterii, ale iubirii şi ale manifestării lui Dumnezeu, numerotate cu cifre arabe (1, 2, 3, 4, 5, 6, după care vine titlul-inscripţie în piatră) şi subsumate, toate, firmamentului,,XL”. Sintaxa în Ocoliş”, aşadar în toate aceste şase poeme suntem, înainte de toate,
*botezaţi într-un ,,1. Sympozion” (de idei şi de metafore, după model antic), trecem astfel de prima treaptă, aceea de ucenic… ;
*intrăm într-un ,,2. Cerc”, cercul dintâi, sacru, pregătindu-ne să ne consolidăm statutul de calfă şi zidar, iniţiindu-ne în tâlcurile şi în alfabetul compasului, în limbajul raportorului şi al ansei….;
*devenim maeştri abia după ce ne-am însuşit ,,3. Lumea ca ocol”, după care ne câştigăm dreptul şi libertatea de a trăi, chiar aici, pe Pământ, ,,ca în cer” (pronunţat legat: ,,ca-n cer”), intrând, lin, aşa cum lumina iubirii lui Dumnezeu ne străbate, încet, din creştet până în vârful degetelor de la picioare, în ,,4. Zodia Cancerului”….;
*zburdând pe câmpiile infinirii din ,,5. Cântec”…;
*rostind, transfiguraţi, versetul din ,,6. Ideas” (care trimite clar la prescurtaea IO - ,,IO Mircea Voievod!...”, IO, care Omul Iubirii înseamnă, iubirea de Dumnezeu, iubirea luminii divine, Omul, care fiecare dintre noi este, trimis pe Pământ cu menirea de a inspira Iubire şi de a exprira iubire, de a inspira iubire şi de a dărui iubire, de a se ierta pe sine, de a-şi cere iertare de la toate existenţele din jur, cărora le va fi greşit vreodată, şi de a primi iertarea acestora).…;
*pentru a poposi, înainte de ,,Epilog”, lângă piatra de hotar dintre lumi, pe care Horia Muntenuş o intitulează ,,XLI. Secunde şi rune”, din care cităm prima strofă: ,,Monah în şirul de cuvinte Timpul trece/ Monarh al Cărţii – coperţile sunt plumbuite/ Filele-s la fel – şi strunele runelor/ În minte-şi fac ecou.”
               Facem un racursi şi desdoim timpul volumului ca pe un arc scăpat din încordarea ţâşnirii săgeţii -, revenind la pag. 220, unde poemul ,,XVIII. Ale lor trupuri frumoase de zei”, subintitulat chiar ,,Memento”, confirmă nedumerirea, mirarea noastră că niciun comentator al poeziei lui Horia Muntenuş nu a sesizat vectorul creaţiei sale în versuri - Moartea, umbra noastră, vecina de vizavi, pe care – luaţi cu viaţa – nici nu o mai băgăm în seamă: ,,Prietenii mor în tăişuri de Lună/ Deodată cu ei mor şi cerbii-n elipse/ Toate vocalele adunate-n cunună/ Toate consoanele adunate-n furtună// Moartea e albă ca puritanele cu ochii sfioşi/ Moartea e ruptă dureros din prinosul/ Castităţilor înfăşurate în alb/ Linie albă a vieţii întreruptă în palmă”.
                Continuând această buclă, transcriem, de la pag. 224, un alt poem semnificativ: ,,XXIV. Upanishade”, care ne reaminteşte de un tablou suprarealist în care, pe o margine de pian ori pe un toc de fereastră, cadranul imens al unui ornic, moale ca aluatul unei idei abia scoase din matriţa-i serafică, curge ca o lipie de miere: ,,Vino-şi-şezi-şi ascultă – îmi spune/ Slujitorul şamanismului. El are/ Un ochi ceasornic şi de sub pleoape/ Se scurg secundele. El are/ Celălalt ochi busolă şi din Iris/ Se formează literele// Şi mai are un ochi ca o cadenţă/ A lui Shiva.”.
               Ca dintr-o misterioasă oglindă aburindă, Horia Muntenuş descifrează, la pag. 225, ,,XXV. Cărarea cuvintelor”: ,,Aţi văzut? – întreabă Socrate într-un manuscris/ Ocult – propoziţiile se leagă una de alta/ Cărare: aceasta este sintaxa -/ Secunde şi litere şi pietre:// Un sinod al cucintelor/ O sinonimie a văzului”.
               Pentru ca, la pag. 227, să dea contur, viaţă şi vribraţie poemei cu titlul ,,Din ochiul de uliu”: ,,Aici am construit Cetatea ideală/ Din litere înmuiate în cerneală/ Privirea a fost luată în clonţul de uliu/ Şi dusă pe vârful de piatră…// Din ochiul de uliu Cerul s-a scurs/ Ca un fluviu de sânge-n Apus”.

                Din Cartea a X-a: ,,Puncte cardinale” 

(2016) decupăm poemul ,,Constantin Brâncuşi”,

de la pag. 256, în care, privindu-se ca într-o 

oglindă, îşi profilează un autoportret sui generis: 

,,Alb – ca veşmintele sale -/ Zăpezile vin pe Masa 

Tăcerii -/ Adolescenţi cu buzele crăpate/ Sărută 

Poarta – o ating/ Şi-I mângâie piatra.// Carul Mare 

îl plimbă pe Cer/ (Cerne o Fecioară făină)/ 

Brâncuşi e morarul de Vreme/ E iarnă şi poetul e 

stingher.”

               Laitmotivul Doamnei în Negru îl întâlnim şi în această Cartea a X-a, sub titlul ,,Din tumultul vieţii moartea creşte mereu ca o umbră”. După ce constată că ,,despre moarte nu poate vorbi chiar oricine” şi ,,Tot aşa doar cei puţini o pot visa într-adevăr/ Şi chiar şi mai puţini sunt cei care o pot descrie.// Dar cine sunt cei aleşi cine/ Cine să poată vorbi despre ea şi cine…” – pentru ca, mai la vale (Valea Plângerii) cu opt versuri, să tragă fermoarul peste vintrele acestui poem, prin distihul-zăvor: ,,Poate doar ochii umezi ai căprioarelor însetate/ Poate doar stelele şi cu mult mai abitir doar cele ce cad.”
               Înainte de ,,Epilog” (pag. 271), antepenultimul poem din antologia ,,Poesia” este ,,Învierea”, corolar al Golgotei urcate de Horia Muntenuş, din 1991 – când, prin debutul editorial cu ,,Noaptea exilatului”, se dovedea nu doar un poet greu de încadrat în formule literare, ci şi ,,cel dintâi poet ardelean care a reuşit să publice după revoluţie un volum de poezii”, după cum consemna, în revista ,,Steaua”, Constantin Zărnescu – până în 2015, corolar, totodată, al răstignirii pe crucea celor zece şi acum, iată, 11 cărţi de poezie.
               Poema ,,Învierea” poate fi considerată, în egală măsură, proba ieşirii din labirintul tapetat cu umbrele fremătânde, uneori ademenitoare, până în pragul păcatului ispitei, ale Morţii, ce – locuindu-l pe Poet, mai abitir decât pe ,,cei nealeşi” – îl face să ţâşnească, mântuit şi mântuitor, de-a dreapta Tatălui Ceresc. Privind retrospectiv, spre zariştea copilăriei, meditând asupra drumului parcurs, Horia Muntenuş este detaşat parcă şi, totuşi, înfrigurat, din piscul în care se află, acela al Căii Învierii, notând încurajator: ,,Din crestătura casei părinteşti voi lua/ Un lujer să îmi ţină echilibrul”. Aspiraţia şi încrederea în perpetuarea inocenţei copilăriei îi dau sentimentul triumfului asupra morţii, al Învierii, naşterii în cer şi vieţii veşnice, întru Spirit.
              În cei 25 de ani care au trecut de la debutul său editorial, Horia Muntenuş a câştigat toate pariurile cu poezia, confirmând poliţele în alb pe care, încă de la începutul anilor ’90, i le-au dat criticii literari şi confraţii întru creaţie literară.
              Pentru că şi aşa comentariul nostru pare de nestăvilit, vom apela la un singur citat, din regretatul Teohar Mihadaş, care – prin consemnarea ,,Poezia energiilor vitale”, publicată în nr. 4-5 din revista clujeană ,,Steaua” – preciza încrezător şi ferm, ca într-un paşaport pentru viitorime: ,,Nu este el un munte ce stă înaintea lui Mohamed, ci un Muntenuş care stă în faţa lui Zalmoxis (…) Versurile din cele două culegeri (,,Noaptea exilatului –1991 şi ,,Ioan – 1993) sunt scrise în registrul modei postmoderniste, dar, ca la mai toţi scriitorii de versuri transilvăneni, ele presupun un plus de gravitate, de consistenţă şi de cuprindere mai severă a înţelesurilor. Deci, avem de lecturat o prozodie criptică, oraculară, relaţia metaforică dintre sfere şi conţinuturi fiind mai îndepărtată, mai greu descifrabilă dar, tocmai de aceea, mai şocantă. Poemul te cucereşte nu atât prin starea de incantaţie a versului eliberat de suporturile lui convenţionale şi preschimbat în vibraţie orfică, ci prin ceea ce spune, prin ceea ce se ascunde dincolo de estetica propriu-zisă”. În finalul demersului său critic, scriitorul Teohar Mihadaş punctează: ,,Filosoful italian Giovanni Gentile spunea că Poezia este ceea ce cu toţii ştim că este. Poezia de astăzi este ceva ce numai poetul ştie ce anume. La Horia Muntenuş, este şi una şi alta.”
               Aserţiunea italianului ni se pare un ,,joc de glezne” mucalit, sicilian, în timp ce speculaţia lui Teohar Mihadaş ne face să zâmbim, empatizând, mai ales dacă ne aducem aminte că, în perioada interbelică, magnificul G. Călinescu susţinea tranşant şi convingător că nimeni nu a putut să spună ce este, cu adevărat poezia, sugerând că aşa ceva nici nu va putea fi posibil vreodată. Călinescu îşi continua memorabilul său curs, prezentând apoi, cu precizie de laser, cum este poezia. După trei sferturi de secol nimeni nu a izbutit să demonstreze că ar fi altfel decât a decis G. Călinescu: putem intui, analiza şi demonstra exclusiv CUM este poezia, dar niciodată, niciodată CE este poezia. Inefabilul şi ambiguitatea sunt doar două dintre cheile esenţiale ale poeziei.
Multe ar mai fi de comentat pe marginea universului liric al poetului clujean. Punem, însă, punct aici, nu înainte de a reliefa că Horia Muntenuş s-a bucurat de recenziile a circa 30 de 

critici literari şi confraţi. 

În afara celor pe care i-am amintit deja, se cuvin

e să-i menţionăm, aleatoriu, pe Constantin 

Cubleşan, Mircea Petean, Cezar Baltag, Ion 

Mureşan, Mircea Popa, Florin Lazăr, Mihai 

Georgia, Sorin Crişan, Dorin Serghie, Adrian 

Mihai Bumb, Demostene Şofron, Vasile Fanache, 

Paul Duma, Carmen Pascu, Ioan Botiş, Augustin 

Tătar, Cazan Viorica, Francois Breda,  

               Horia Muntenuş poate umple oricând nu doar un rădvan, o caleaşcă voievodală cu prieteni şi admiratoare, ci chiar un tren regal, care, împreună cu florilegiul poemelor sale originale, poate trece rapid – printre noi, cu noi, prin noi -, precum glonţul niciodată văzut al Timpului necruţător.
               Horia Muntenuş pendulează dezinvolt între imagism şi lirism. În poemele sale, prevalează imagismul dezlănţuit, dincolo de care, însă, pulsează viguros un lirism de calitate, cu profunzimi nebănuite, în care se zbate, parcă, aleanul bine cenzurat din fluierul lui Avram Iancu, logodit, la nadir, cu şuierul viforos din flinta şi din pistoalele incandescente ale haiducului Iancu Jianu.
               Atât prin creaţia sa literară, cât şi prin aceea cinematografică, Horia Muntenuş s-a afirmat şi se manifestă ca un veritabil erudit al spiritului românesc şi universal, dacă nu cumva chiar şi ca un adevărat iniţiat în cele zece corpuri subtile, în cele zece ceruri dinlăuntrul fiecăruia dintre noi.
               El intră în profundă consonanţă cu îndemnul lansat, manifestat şi promovat în lume de stră-moşul nostru Zamolxe, în deceniile din jurul anului 1400 înainte de Hristos, re-luat, înnoit şi perpetuat, pe la 533 î.H., de Zalmoxe, apoi însuşit şi nemurit pe frontispiciul unui celebru templu: ,,Cunoaşte-te pe tine însuţi şi astfel îl vei cunoaşte pe Dumnezeu”.
               De câteva decenii, prin întreaga sa creaţie lirică şi cinematografică, Horia Muntenuş îşi explorează miraculoasa fântână cu apă tămăduitoare din străfundurile fiinţei sale, după care ne binecuvântează şi pe noi, cititorii săi fideli.
Dacă V.G. Paleolog afirma despre Brâncuşi că, prin sculptura sa metafizică, hegeliza -, noi putem conchide că, psalmodiind cu înfrigurare, Horia Muntenuş brâncuşizează, cu inspiraţie, naturaleţe şi peremptorie capacitate de a transmite fiorul artistic.